Vyhledávání

Certifikáty

Produkty a společnost DisMark podléhají přísným kontrolám kvality. Ty byly certifikovány podle pokynů Evropského společenství pro zdravotnické produkty ISO 13485
TinniTool NeuroSonic odpovídá těmto směrnicím:

- 89/336 / EEC = směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility
- 2004/108 / EC = Elektromagnetická kompatibilita a zrušení směrnice
- EN 55013 = Zvukové vysílání a související zařízení - Charakteristiky rádiového rušení
- EN 55020 = Zvukové vysílání a související zařízení - Charakteristiky imunity
- EN 55022 = Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení
- EN 55024 = Zařízení informačních technologií - charakteristiky odolnosti
- EN 61000-3-2 = Elektromagnetická kompatibilita - Meze pro emise harmonického proudu
- EN 61000-3-3 = Elektromagnetická kompatibilita - omezení změn napětí a kolísání napětí

 

 

Kacnikova© 2010 Všechna práva vyhrazena.