Vyhledávání

Klinické studie

Soft-laserová terapie 
Hodnocení míry spokojenosti mezi uživateli TinniTool MedicLaser 
Finn Andersen, Gabriele Deterville, MV-GfK, certifikace ISO-9001v souladu s normami Švýcarska 

IHA-GfK je nejznámější výzkumný ústav ve Švýcarsku. Výsledky zaznamenané v této prezentaci jsou 100% a jsou platné. 
141 pacientů bylo osloveno po léčbě MedicLaser + TinniTool. Výsledky byly velmi slibné, a lze usuzovat, že jiné léčebné terapie na trhu nedosáhly stejnou hodnotu. 
Soft laser TinniTool se v 96% používal k léčbě hučení v uších (tinitus). 56% respondentů nezná příčinu onemocnění. Hlavní příčinou je porucha v důsledku nemoci, stresu a práce, stejně i u osob sloužících v ozbrojených silách. 42% respondentů používalo Soft laser TinniTool po dobu 3 měsíců. U 65% postižených byly potíže sníženy až o 25%. U 20% to bylo mezi 25%  až 49% a u 9% byly potíže s tinnitus snížené o 50% až 100%. 
Čím delší léčba, tím větší úspěch. Průměrná úroveň spokojenosti s Laser Soft TinniTool je nad průměrem 4,8 (na stupnici hodnot mezi 0 a 9). Spokojenost se Soft laser TinniTool vzrostla v poměru k délce užívání, stejně i míra redukce šumu. V 18% se použit Soft laser TinniTool i na léčbu jiných onemocnění, jako jsou klouby, akné, jizvy a artróza. Spokojenost respondentů, kteří používají Soft laser TinniTool na jiné způsoby léčby, se rovná 6,38 (na stupnici od 0 do 9), to je dobrý celkový výsledek. Spokojenost se zvyšuje s rostoucí délky léčby. 54% respondentů by si koupili Soft laser TinniTool. Dalších 67% by doporučilo Soft laser TinniTool. 
viz originální studii 


Laserová terapie pro léčbu tinnitu TinniTool EarLaser 
Dr. Domenico Cuda, Dr.-Antonio R. de Cari, ORL - Nemocnice Piacenza / Publikováno v Mezinárodním Tinnitus Journal, Vol.14, No.2, 175-180 (2009) 

Bezpochyby nejpřesvědčivější studie pro léčbu s TinniTool EarLaser byly provedeny v Itálii, v centru pro léčbu tinnitus v ORL na oddělení kliniky Piacenza. Provedeny byly jako součást double-blind na 46 pacientech (27 bylo mužů a 19 žen), terapií s TinniTool EarLaser. Toto studené světlo laseru mělo sílu 5 mW a vlnové délce 650 nm. 
Měření byly vyhodnoceny standardizovaným systémem hodnocení THI (Tinnitus Handicap Inventory, podle Dr.. Newman). Zlepšení po ošetření bylo značné. Stejně významný byl rozdíl mezi zkoušenou skupinou a skupinou s placebem. Výsledky ukazují zlepšení u 88% pacientů. U 62% léčených osob bylo zlepšení pozoruhodné (pro třídu podle THI), u 11,6%, zlepšení bylo výborné (pro dvě třídy podle THI). 
viz originální studii 


Účinnost soft laserové terapie použité na léčbu tinnitus a nedoslýchavosti 
Dr Muhammad Al-Masrí, Ph.D.; Lina Abu Knader, MSc., Mohammad Tawalbeh, AL-Ahliyya Amman univerzita 

V poslední době je laserová léčba jedna s alternativní formy léčby chronického tinnitus a neurosenzorická ztráty sluchu. 
Tato studie byla provedena na 32 dospělých pacientů s tinnitus po dobu delší než tři měsíce. Tito pacienti byli léčeni s TinniTool EarLaser, někteří z nich rovněž trpěly na vysoký krevní tlak, cukrovku, ztrátu sluchu a chronické problémy se srdcem. Soft laser měl výkon 5 mW a vlnovou délku 650 nm. Trvání každé terapie bylo 20 minut denně. 
Výsledky ukazují významné zlepšení v obou intenzitách tinitus, stejně jako v stupni sluchové ztráty. U 88% pacientů se snížila intenzita tinnitus o více než 25%. U 47% pacientů došlo k úplnému zotavení z tinnitus. Navíc u 66% osob se zlepšil sluch ve frekvenčním pásmu mezi 250-8000 Hz o více než 5 dB au 10% osob postižených o více než 20 dB. Závěrem lze potvrdit, že soft laserová terapie s TinniTool EarLaser je velmi účinný způsob, jak léčit tinnitus a neurosenzorická ztrátu sluchu. 
viz originální studii 


* Double-blind studia pro léčbu s nízko energetickým laserem u pacientů s chronickou kochleárním dysfunkcí 
Dr. Stefan Tauber et al. HNO-Universitätsklinik und Laser Forschungslabor, Universität München 

* (Double-blind je metoda, kdy ani pacient ani lékař nevědí, v kterém případě se používá normální světelný paprsek nebo laserový paprsek) 
Double - blind kontrolní studia placebem, s použitím nízkého energetického laserového světla byla použita u 175 pacientů s chronickým tinnitus. Všichni pacienti dostávali dva týdny 3 samostatné ozáření s různými diodovými lasery s 635-830 nm a dávce 4 až 100 J/cm2. 
Nízko energetická laserová terapie na chronický tinnitus byla dobře snášena bez vedlejších účinkov.Všeobecne vyšší dávky způsobují silnější útlum tinnitus. 
Srovnání s placebem: 
- Při použití laserového světla délky 780 nm se pocit hlasitosti tinnitus snižuje 
- Zmírnění pociťování tinnitus bylo při laserovém světle mezi 690 a 830 nm bylo v rozmezí stupně 1 až 5. 
- Celkový výsledek zlepšení bylo dosaženo při ozáření 635 laserovým světlem až 830 nm. 
Pokud jde o tyto výsledky, laser nabízí inovativní a bezpečný způsob účinné léčby tinnitus u pacientů s chronickým tinnitus.Tinnitus lasery jsou nové léčebné systémy chronický kochleární tinnitus bez vedlejších účinků. 
viz originální studii 

Laserové ošetření u pacientů s tinnitus 
Dr. Beyer, Dr.. Tauber 

Studie o prostorovém rozložení světla v hlemýždi ucha byla provedena s různými vlnovými délkami v pracovní skupině Dr..Beyer, Dr.. Tauber ve výzkumných laserových laboratořích Kliniky Grosshadern (Mnichov University). Tato dosáhla výkon 4J/cm2 na šnek. S tímto parametrem, bylo léčeno 30 pacientů v průběhu 2 týdnů, z čehož 40% dosáhly mírné až výrazné zlepšení. 
Výsledky studie ukazují, že laserové světlo přispívá ke zlepšení stavu při tinnitu. Výkon Softlasera byl vypočítán tak, že při době léčby 15-30 min lze provést úspěšnou léčbu. 
Z boltce sahá vnější zvukovod dovnitř ucha, hned po něm se nachází ušní bubínek. Přes bubínkovou blánu jsou vedenou zvukové vlny do vnitřního ucha, které se skládá z kostního a blanitého bludiště / labyrintu /. Kostěné bludiště má tyto části: předsíň, hlemýžď, tři půlkruhové kanálky. Blanité bludiště vyplňuje prostory kostního šneka a Polokruhovitý kanálků. Šnek je část vnitřního ucha, v níž je uložen vlastní sluchový orgán - Cortiho orgán obsahující receptorové buňky. Polokruhové kanálky obsahují speciální receptory na zaznamenávání polohy těla a její změny. Ve vnitřním uchu se začíná VIII. hlavový nerv, který vede vzruchy z Cortiho orgánu a Polokruhovitý kanálků do mozku. 
Akutní nebo chronické přetížení může vést k přetížení šneka, což vede k poškození sluchové buňky. Mezi důsledky poškození patří: tlak v uchu, akutní náhlá hluchota, akutní nebo začínající tinnitus, sluchové zkreslení, ztráta sluchu nebo závratě. 
Přirozené zakotvení šneku v lebce zajišťuje, že laserové záření ze Softlaser prostřednictvím bubínku přechází přesně na sluchové buňky, a proto výše uvedené příznaky se dají léčit. 
viz původní studii 


Komplexní léčba pacientů s tinnitus 
M. Procházka, R. Tejnsko 

37 pacientů s tinnitus (věk 18-86 rok), kteří byli léčeni třemi způsoby: 1. Rehabilitace: mobilizace, tělesná výchova, fyzioterapie. 2. Stejné jako 1, ale ve skupině byl přidán placebo laser. 3. Stejné jako 1, ale byl přidán funkční laser 830 nm 300 mW, dostali 2-3 ošetření týdně, celkem 10 ošetření. Léčebný protokol: 90 J / cm 2 CW na mastoideus, 45 J / cm 2 s frekvencí 5 Hz na mastoideus, 50 J / cm 2 CW na zvukovod, 25 J / cm 2 s frekvencí 5 Hz na zvukovod. Tebokan EGB 761 Ginko Meditace byla přidána k léčbě. Výsledky byly klasifikovány jako žádný efekt (méně než 50% úleva), více než 50% úleva (bez tinnitu).Procentuální výsledek pro tři skupiny byl: 1.29.4/44.1/17.6/8.9 2.25.8/48.4/25.8/0 3. 19.4/19.4/35.5/25.8 Auris nasus hrtanu.1997, 24 (1): 39-42. 
V rozšířené studii po dobu 3 let Procházka [1263] hodnotil efekt laseru ve skupině 200 pacientů. Tito pacienti byli s gingko biloba přípravkem (73%) nebo Betahistadine (39%) a také měli tělesné terapie, zaměřené především na krční obratle. Laserová terapie byla provedena s 300 mW laser GaAlAs, 75 J / cm 2 do ucha a 135 J / cm 2 za uchem. Výsledek byl: bez tinnitu 26%, více než 50% úleva 43%, méně než 50% úleva 15%, žádný účinek 16%.Dále byla skupina 31 pacientů vybraných pro double-blind studii, kde byla provedena stejná terapie jako výše uvedená, ale jedna skupina dostávala placebo laser. Po 6 měsících byl výsledek následující, s laserem / bez laseru: bez tinnitu 25,8% / 0,0%, více než 50% úleva 35,5% / 25,8%, méně než 50% úleva 19,4% /48,4%, nemá vliv 19,4% / 25,8%. 
viz originální studii 

Účinnost transmeatal nízké ozařování laserem pro chronické tinnitem 
Gungor, dogri S, Cincik H, Erkul E, Poyrazoglu E., Katedra otorinolaryngologie, Haydarpasa vojenská nemocnice, Istanbul, Turecko. 

Cíl: Zhodnotit účinnost laserového záření o výkonu 5 mW v léčbě chronického tinitus. Typ studie: Prospektivní, randomizovaná, double-blind studia. Metody: V rámci tohoto šetření zahrnovala 66 uší u 45 pacientů s chronickým jednostranným nebo dvoustranným tinitus. 5mW laser s vlnovou délkou 650 nm, nebo placebo laser byl použit transmeatally po dobu 15 minut, jednou denně po dobu jednoho týdne. Dotazník byl podáván pacientům, kteří požádali, aby zhodnotili příznaky na pět bodové stupnici, před a dva týdny po ozáření laserem. Pokles o jeden dílek - bod ohledně hlasitost, doby a stupně tinnitus, pokud bylo zlepšení. 
Výsledky: Síla zvuku, trvání a stupeň zatížení z hučení v uších byly, respektive až do 48,8, 57,7 a 55,5% pacientů v aktivní skupině laser. Žádné významné zlepšení bylo pozorováno ve laser skupině placebo. 
Závěr: Transmeatal, nízký výkon (5 mW) laserového záření, že je užitečné pro léčbu chronického tinnitus.

Kacnikova© 2010 Všechna práva vyhrazena.