Vyhledávání

Certifikáty

Osvědčení
Výrobce DisMark a jeho produkty podléhají přísným kontrolám. Certifikace podléhají přísným evropským normám pro zdravotnické produkty:
- ISO 13485
- CE (Evropa), 93/42/EHS
- CB (International) IEC-EN 60601
- ETL (USA / Kanada), UL 60601
EarLaser TinniTool je kompatibilní s:
- EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část první: Základní bezpečnostní pravidla
- EN 60601-1-2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecná bezpečnost - Skupinová norma:
Elektromagnetická kompatibilita - požadavky a zkoušky
- EN 60825 do 1 = Bezpečnostní části laserových zařízení 1: Klasifikace zařízení a požadavky

Kacnikova© 2010 Všechna práva vyhrazena.