Vyhledávání

Zvuková terapie pro poruchy spánku

Instrukce
• Před spuštěním CD, ujistěte se, že jste v tichém prostředí a nejste rušen s žádným ostatních zvuků.
• Spusťte CD a vytvořte si tmavé prostředí.
• Položte se na postel, na záda, uvolněně a zavřete oči.
• Nepoužívejte překřížení nohou nebo rukou.
• Dýchejte pravidelně. S každým výdechem nechte tělo propadat hlouběji a hlouběji. Musíte mít pocit vnoření se do matrace.
• Uvolněte všechny svaly na celém vašem těle.
• Soustřeďte se na svou horní části břicha a představte si, vedení tepla do této oblasti.
• Když máte pocit, ticha a klidu, nechte se řídit pouze zvukovou kompozicí.
• Přejeme Vám klidný spánek ...
• Doba trvání hudební skladby: 31 min. 50 sec.

Zvuková terapie pro snížení vnímání tinnitus

Instrukce
• Před spuštěním CD, ujistěte se, že jste v tichém prostředí a nejste rušen s žádným ostatních zvuků.
• Spusťte CD a vytvořte si tmavé prostředí.
• Položte se na postel, na záda, uvolněně a zavřete oči.
• Nepoužívejte překřížení nohou nebo rukou.
• Dýchejte pravidelně. S každým výdechem nechte tělo propadat hlouběji a hlouběji. Musíte mít pocit vnoření se do matrace.
• Uvolněte všechny svaly nacelém vašem těle.
• Soustřeďte se na svou horní části břicha a představte si, vedení tepla do této oblasti.
• Když máte pocit, ticha a klidu, nechte se řídit pouze zvukovou kompozicí a zpěvem se zatvorenýmiústami, aby rezonanční vibrace rozšířily po celém těle.
• Doporučujeme každodenní používání a přejeme brzké uzdravení ...
Doba trvání hudební skladby: 33 min. 11 sec.

Vývoj a složení: Flavio Sardo
Výroba a nakladatelství: DisMark GmbH
Registrace a patent: SUISA (č. 3439.639.36 640,51)

© Všechna práva výrobce a majitele reprodukovaného díla jsou vyhrazeny. Neoprávněné kopírování, půjčování, pronájem, veřejného předvádění a vysílání záznamu je zakázáno.
Instrukcie

 

Kacnikova© 2010 Všechna práva vyhrazena.